Lukumummi ja -vaaritoiminta

Lukumummit ja -vaarit lukevat kouluilla yhdessä niiden lasten kanssa, jotka tarvitsevat lisätukea lukemiseen. Vapaaehtoiset mummit ja vaarit tapaavat lapsia koulupäivän aikana koulun järjestämissä tiloissa. He eivät opeta lasta lukemaan vaan kannustavat, tukevat sekä tarjoavat rauhallisen hetken keskittyä lukemiseen.

Toimintaan koulutetaan ja vapaaehtoisen tukena toimivat paikallisyhdistyksen vastuuhenkilö sekä Järvi-Suomen piirin työntekijä.

Lukumummi ja -vaari -toiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille lisää lukukokemuksia sekä innostaa heitä lukemisen pariin. Lukutuokioiden lomassa syntyy luontevaa sukupolvien välistä kanssakäymistä. Samalla toiminta lisää koulujen vuorovaikutusta lähiyhteisön kanssa. 

Suomessa lähes kaikki lapset oppivat tarkan lukutaidon, mutta osa lapsista ei saavuta sujuvaa lukutaitoa. Jos lukeminen on hidasta ja työlästä, lapsi alkaa helposti vältellä sitä. Se taas lisää riskiä syrjäytyä myöhemmin.

Lukumummi ja -vaari -toimintamallia on kehitetty osana Niilo Mäki Instituutin Lukemissujuvuuden kehityksen tukeminen kouluiässä –hanketta (2012-14). Toimintaa kehitettiin yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa Raha-automaattiyhdistyksen tuella.  

Löytyykö lähipiiristänne tai tutuistanne sopivaa mummia tai vaaria mukaan tukemaan lukutaidon kehitystä?

Vapaaehtoisilta ei vaadita erityistaitoja - iloinen mieli ja innostus lukemiseen riittävät! Lukuhetkiä järjestetään vapaaehtoisen omien mahdollisuuksien mukaan.

Jos kiinnostuit, haluat mukaan tai lisätietoja, ota yhteyttä  lomakkeella.