Rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI     

Jäsenten sähköpostijakelulista   

REKISTERINPITÄJÄ    

Marjo Tikka     

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kiteen paikallisyhdistys ry    

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ            

Marjo Tikka        

Jäsenvastaava   

 mll.kiteenyhdistys(at)gmail.com   

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS   

Jäsenyyden hoitoon liittyvät tehtävät:  Sähköinen yhteydenpito yhdistyksen jäsenistöön  

REKISTERIIN TALLETETTAVAT TIEDOT         

Etu- ja sukunimi  Sähköpostiosoite   Tiedot kerätään rekisteröidyltä jäseneltä itseltään tai hänen huoltajaltaan (nuorisojäsenet, alle 15 v.).  

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN  

Tietoja ei ilman jäsenen kirjallista tai sähköisesti antamaa suostumusta luovuteta MLL:n (yhdistys, piiri liitto) ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle. Tietoja käytetään vain MLL:n (yhdistys, piiri, liitto) omassa toiminnassa.    

REKISTERITIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET  

Rekisteri on suojattu rekisteriä ylläpitävän (Jaana Ikonen) henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.    Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.              

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS JA TIEDON KORJAAMINEN       

Jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat jäsenrekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot.         

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.   Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja hänellä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 Helsinki. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.   Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön (ks. tiedot yllä).      

Kiteellä, 6.1.2020